Mjolner 3d is a small local factory located in Sweden. Mjolner 3d gives you the ability to start prototyping fast and cost-effective!


We have a large selection of different plastic materials. We only buy the best material produced by our local Swedish suppliers.
Material:Nylon,Carbon reinforced Nylon,Carbon reinforced Pet,Flex(Tpu) ,Pet.Asa,Pla,

No shortcuts here!

Additive manufacture gives you more flexible options over the material by changing the infill and pattern inside the object.

Order by filling out the following


Type of plastic.
Requirements of the part.
Colour
Quantity

© Untitled. All rights reserved by Mjolner3d.

Mjolner3d är en flexible liten verkstad som erbjuder kostnadseffektiva lösningar med additiv tillverkning.


Vi har ett stort urval av olika plastmaterial. Vi köper bara det bästa materialet som produceras av lokala svenska leverantörer.
Material: Nylon, kolfiber förstärkt Nylon, kolfiber förstärkt Pet, Flex (Tpu), Pet.Asa, Pla,

Med Additiv tillverkning ger dig mer flexibla alternativ över materialet genom att ändra infill och mönstret inuti objektet

Här är nogra saker som är bra att ha med i en beställning eller förfrågan.

Typ av plast.
krav på delarna.
Färg
Antal delar

© Untitled. All rights reserved by Mjolner3d .

linkedin.com/in/josefbouzgarrou
mjolner3d@gmail.com

Text